Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu
31 maja 2021

Aktualizacja z 31.05.2021 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  z 2021r. poz. 92)
 od dnia  18 stycznia 2021 r. do odwołania zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie zdalnym. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu  będą odbywały się w trybie stacjonarnym zgodnie z planem nauczania.


AKTUALIZAC JA z dnia 31.05.2021 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 982)
 od 31 maja 2021r. wszystkie zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu i zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie stacjonarnym zgodnie z planem nauczania.

AKTUALIZACJA z dnia 17.05.2021 r.

Od dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. zajęcia teoretyczne będą odbywały się w systemie hybrydowym zgodnie z planem nauczania. Zajęcia w zakresie praktycznej nauki zawodu będą odbywały się w trybie stacjonarnym zgodnie z planem nauczania.

AKTUALIZACJA z dnia 30.04.2021 r.

Od dnia 4 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie zdalnym. Zajęcia w zakresie praktycznej nauki zawodu będą odbywały się w trybie stacjonarnym zgodnie z planem nauczania.

AKTUALIZACJA z dnia 23.04.2021 r.

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie zdalnym. Zajęcia w zakresie praktycznej nauki zawodu będą odbywały się w trybie stacjonarnym zgodnie z planem nauczania.

AKTUALIZACJA z dnia 16.04.2021 r.

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. zajęcia praktycznej nauki zawodu dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2021r. będą realizowane stacjonarnie, natomiast zajęcia teoretyczne w trybie zdalnym zgodnie z planem nauczania. Dla pozostałych słuchaczy zajęcia teoretyczne i praktyczne nadal w trybie zdalnym zgodnie z planem nauczania.

AKTUALIZACJA z dnia 09.04.2021 r.

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz.651) informuję, że od dnia 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021r. całość kształcenia teoretycznego oraz praktyczna nauka zawodu realizowane będą zdalnie. W zależności od wprowadzanych kolejnych zmian, będą pojawiały się następne komunikaty.

AKTUALIZACJA z dnia 22.03.2021 r.

Zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie zdalnym do 11 kwietnia 2021 r.