Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Aktualności

12 marca 2020

WAŻNE !!! PILNE !!!

Powołując się na komunikat otrzymany z organu prowadzącego, którym jest Samorząd Województwa Pomorskiego informuję, że:

  • w terminie od 12 marca do 25 marca 2020 r. w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku nie będą prowadzone żadne zajęcia dydaktyczne oraz praktyki zawodowe w placówkach szkoleniowych;
  • nauczyciele pozostają w gotowości do pracy bez obowiązku stawiania się w miejscu pracy;
  • zaleca się wdrażanie przez nauczycieli zdalnych form pracy z uczniami;
  • sposób realizacji zadań przez pozostałych pracowników ustala dyrektor szkoły, mając na uwadze zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego oraz możliwość zdalnego wykonywania zadań przez pracowników.

 

Marzena Osuch
p.o. Dyrektor WZSP w Słupsku

AKTUALIZACJA

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

kształcenie na odległość przedłużone  zostaje do dnia do 26 kwietnia 2020 r.

Do tego czasu zostaje również przedłużona zdalna forma komunikowania się słuchaczy i nauczycieli z pracownikami administracji i obsługi.