Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Informacje o kierunku:

 • Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej -symbol cyfrowy zawodu 341201
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) – kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej
 • Uzyskane kwalifikacje: SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

Asystent osoby niepełnosprawnej jest nowym zawodem w grupie zawodów sektora pomocy społecznej. Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności i niezależności osoby niepełnosprawnej oraz wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Będąc „towarzyszem” osoby niepełnosprawnej doradza w zakresie sposobu realizacji wskazanych usług medycznych, rehabilitacyjnych, wyborze przekwalifikowania zawodowego, a także kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.

Kształcąc się na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej nauczysz się:

 • doradzać w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych i zawodowego przekwalifikowania osobie niepełnosprawnej
 • współtworzyć program rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 • planować, kontrolować i oceniać indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej
 • diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej
 • mobilizować podopiecznego do kontaktów społecznych, korzystania z usług kulturalnych, rekreacji
 • dążyć do usuwania barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych
 • pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny
 • wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej

Możliwości pracy dla asystenta osoby niepełnosprawnej:

 • dom osoby niepełnosprawnej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej
 • oddziały rehabilitacji
 • domy opieki społecznej
 • oddziały szpitalne opieki długoterminowej

W zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • zdolności negocjacyjne
 • komunikatywność
 • empatia, sumienność, wrażliwość, obowiązkowość, cierpliwość
 • konsekwencja w realizacji zadań
 • umiejętność współpracy