Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Bezpłatna szkoła medyczna

 

Zawody  w których kształcimy zgodnie z „Barometrem zawodów 2024” oraz prognozą zapotrzebowania na pracowników - są pożądane na rynku pracy.

Słupski „MEDYK” to tradycja i nowoczesność, kompetentna kadra, kreatywni słuchacze, zaangażowana i empatyczna cała społeczność szkolna.

 

Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA. Jesteśmy szkołą publiczną!

Osoby z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana), bez limitu wieku, nauka w szkole jest bezpłatna w formie:

  • dziennej
  • stacjonarnej (wieczorowej),
  • zaocznej

 

Więcej informacji możesz uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły, dzwoniąc pod numer telefonu: 59 842 23 47 lub 508 309 640.

Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się w 2 terminach:

- na semestr pierwszy, który rozpoczyna się we wrześniu

- na semestr drugi, który rozpoczyna się w lutym.

 

Oddziały danego kierunku kształcenia uruchamiamy zgodnie z oczekiwaniami Kandydatów.

Aby uruchomić dany oddział potrzebna jest wymagalna, minimalna liczba kandydatów.

 

Potrzebne dokumenty do zapisania się do szkoły:

  1. uzupełniony wniosek o przyjęcie do szkoły
    (możesz pobrać go ze strony szkoły lub w sekretariacie)
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  3. 2 zdjęcia
  4. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, że nie ma przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku.

Wymagane dokumenty można przesłać mailowo. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek. Wypełniony wniosek kandydata zeskanować i przesłać mailem na adres: pmsp@medyk.slupsk.pl.

Przesłanie skanu (ewentualnie zdjęcia) wniosku powoduje wpisanie na listę chętnych. Niezależnie od przesłania skanu (ew. zdjęcia) wniosku, należy wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły: 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29 komplet dokumentów papierowych.

Nie ma żadnych opłat wpisowych, nauka na wszystkich kierunkach  jest  bezpłatna.

Zapraszamy i czekamy na Ciebie!