Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne wydarzenia

  • 2010 Luty/marzec  - Szkolenie gimnazjalistów z zakresu pierwszej pomocy
  • 2009 Grudzień - Udział w akcji „Szlachetna paczka”
  • 2009 Wrzesień - Współpraca z gminą Postomino w ramach  realizacji projektu "Organizacja kreatywnych form spędzania wolnego czasu” dla mieszkańców Staniewic
  • 2009 Czerwiec - Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w ramach pomocy dzieciom ze szkół na Litwie
  • 2009 Maj - Uczestnictwo słuchaczy kierunku ratownik medyczny w szkoleniu na temat problematyki HIV/AIDS organizowanym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego
  • 2009 Maj - Udział w marszu z okazji Światowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie
  • 2009 Marzec - Spotkanie słuchaczy szkoły z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji poświęcone problematyce narkotyków
  • 2009 Styczeń  - Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy