Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Protetyk słuchu

Okres nauczania: IV semestry

Absolwenci kierunku PROTETYK SŁUCHU otrzymują dyplom  umożliwiający podjęcie pracy w gabinetach protetyki słuchu, w gabinetach audiologicznych, pracowniach otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego, w jednostkach badawczych a ponadto przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności.

Protetyk słuchu zajmuje się:

  • Przeprowadzaniem i interpretowaniem specjalistycznych badań słuchu u pacjentów   w różnych okresach życia,
  • Dokonywaniem wyboru aparatów słuchowych lub urządzeń wspomagających słyszenie odpowiednich do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta,
  • Przygotowaniem i dopasowaniem sprzętu wspomagającego słyszenie,
  • Sprawowaniem nad pacjentem i sprzętem opieki audioprotetycznej,
  • Motywowanie osób z niepełnosprawnością słuchową do aktywności i zaspokajania swoich potrzeb.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

  • Zdyscyplinowanie i gotowość stałego rozwoju
  • Aktywność i samodzielność w działaniu
  • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

Nauka na kierunku kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym.