Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Technik masażysta

Informacje o zawodzie:

 • Zawód: technik masażysta - symbol cyfrowy zawodu 325402
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej lub stacjonarnej
 • Uzyskane kwalifikacje: MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

Technik masażysta jest profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia, który realizuje swoje zadania zawodowe w relacji z ludźmi, będącymi w różnej, ale indywidualnej sytuacji, zdrowotnej, rodzinnej, społecznej, zawodowej. Przedmiotem kształcenia jest poznanie człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz środków i sposobów do utrzymania lub przywrócenia zdrowia.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

 • dobry stan zdrowia
 • wysoka sprawność fizyczna
 • pozytywne nastawienie do pracy w zawodzie
 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
 • chęć niesienia pomocy innym
 • umiejętność wyrażania uczuć: życzliwości, przyjaźni, akceptacji

Historia masażu

Masaż jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej. Wywodzi się z Indii i Chin, gdzie wchodził w zakres rytuału religijnego. Już 3000 lat p.n.e. w chińskim dziele "Kong-Fu" odnotowano wzmiankę o leczeniu za pomocą masażu. O masażu w swych dziełach wspominał Hipokrates, Celcus i Gal. W Grecji masaż był stosowany u sportowców przed igrzyskami olimpijskimi. Namaszczanie przez nacieranie oliwką dało początek masażowi klasycznemu.

Masaż

Jest to forma terapii, w której energia mechaniczna i kinetyczna w postaci bodźców manualnych przekazywana jest do tkanek w celu wywołania odczynu. Polega on na mechanicznym pobudzeniu tkanek za pomocą rąk masażysty przy użyciu określonych rękoczynów zwanych technikami.

Cechy psychofizyczne masażysty:

 • cierpliwość
 • wyrozumiałość
 • troskliwość
 • komunikatywność
 • staranność
 • pewność decyzji, pewność rąk
 • taktowność
 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne
 • wrażliwość uczuciowa
 • zrównoważenie i sprawne tempo pracy
 • aktywność
 • spostrzegawczość
 • zrównoważenie
 • zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów
 • zdolność tolerancji. 

Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Anatomia i fizjologia
 • Zdrowie publiczne
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • Podstawy psychologii
 • Teoria masażu
 • Pracownia masażu

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w:

 • szpitalach
 • klinikach
 • zakładach rehabilitacyjnych
 • uzdrowiskach
 • zakładach pomocy społecznej
 • przychodniach
 • zakładach opiekuńczo - leczniczych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych
 • własnych gabinetach, prowadząc działalność gospodarczą.

Technik masażysta to atrakcyjny zawód dający m.in.

 • umiejętności wykonywania masażu segmentarnego
 • masażu izometrycznego, limfatycznego ,punktowego
 • masażu metodą Shantala
 • masażu sportowego i kosmetycznego
 • absolwenci nabywają również umiejętności z zakresu kinezyterapii, balneologii i klimatologii.
Sala do szkolenia masażystów

Sala do szkolenia masażystów

Wysokiej jakości sprzęt do nauki zawodu

Wysokiej jakości sprzęt do nauki zawodu

Technika w masażu

Technika w masażu

Pracownia masażu

Pracownia masażu