Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Opiekun medyczny

Informacje o kierunku:

 • Zawód: Opiekun medyczny - symbol cyfrowy zawodu 532102
 • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) – w formie dziennej lub stacjonarnej wieczorowej
 • Uzyskane kwalifikacje wg nowych przepisów obowiązujących od 1 września 2021 r.: MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego. Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym.
Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby Ci świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych.

Zawód opiekun medyczny jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Opiekun medyczny zajmuje się pacjentami, dlatego odgrywa bardzo ważną rolę w systemie ochrony zdrowia.

Do głównych zadań osoby wykonującej zawód opiekuna medycznego należą m.in.:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe
 • wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego
 • wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji
 • asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi

Perspektywy pracy dla opiekuna medycznego:

Osoby posiadające tytuł opiekuna medycznego mogą podjąć pracę w wielu miejscach, tj.

 • szpitalach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • hospicjach i sanatoriach
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną w warunkach domowych

W zawodzie opiekun medyczny doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobry stan zdrowia
 • empatia, systematyczność, dokładność, obowiązkowość
 • dbanie o dobro pacjenta, wrażliwość na jego potrzeby