Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektor ochrony danych

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku  informuje, iż inspektorem ochrony danych jest Eliza Łuczkiewicz-Sztuka.

Z inspektorem można kontaktować się poprzez e-mailem na adres: iod@medyk.slupsk.pl
oraz na adres siedziby Administratora Danych: 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29, tel. 59 842 23 47.