Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Technik Sterylizacji Medycznej

Okres  nauczania: II semestry w systemie zaocznym

Technik sterylizacji medycznej po uzyskaniu tytułu zawodowego może podejmować pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
  • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
  • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
  • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

  • zdyscyplinowanie i gotowość doskonalenia umiejętności zawodowych,
  • aktywność i samodzielność w działaniu,
  • świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej.