Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Technik elektroradiolog

Okres nauczania: V semestrów       

Szkoła przygotowuje do pracy w zespołach diagnostyczno - terapeutycznych w placowkach słuzby zdrowia takich jak: rentgenografia, radioterapia, radiodiagnostyka elektromedyczna.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania zdjęć rentgenowskich ich wywoływania i przygotowanie do oceny przez lekarza oraz obsługi aparatury medycznej w zakresie:

  • radiologii,
  • radioterapii,
  • elektrokardiografii,
  • elektroencefalografii,
  • tomografii komputerowej,
  • rezonansu magnetycznego.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

  • dobry stan zdrowia (pełna ostrość widzenia, zdolność koncentracji, odporność psychiczna i emocjonalna),
  • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
  • wyobraźnia przestrzenna oraz zdolność wielokrotnego, precyzyjnego wykonywania tych samych czynności,
  • wysoka kultura osobista.