Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Technik elektroradiolog

Informacje o kierunku:

 • Zawód: Technik elektroradiolog - symbol cyfrowy zawodu 321103
 • Czas trwania nauki: 2,5 roku  ( 5 semestrów) – w formie dziennej
 • Uzyskane kwalifikacje: MED.08 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

Technik elektroradiolog w placówkach opieki zdrowotnej świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych. Ciągły rozwój techniki, medycyny stawia dla technika elektroradiologa szerokie możliwości zatrudnienia, czyniąc ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy.

W swojej pracy elektroradiolog korzysta z metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Często współpracuje podczas radioterapii z lekarzem (diagnostyka obrazowa).

Kształcąc się na kierunku technik elektroradiolog  nauczysz się:

 • przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej
 • analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań do opisu przez lekarza
 • wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii

Perspektywy zatrudnienia:

Technik elektroradiolog to deficytowy tajemniczy zawód medyczny z przyszłością, gwarantujący wiele możliwości zatrudnienia m.in. w :

 • pracowniach rentgenowskich
 • pracowniach tomografii komputerowej
 • pracowniach rezonansu magnetycznego
 • pracowniach mammografii/ radiologii interwencyjnej
 • pracowniach elektrokardiografii, prób wysiłkowych
 • pracowniach echokardiografii
 • pracowniach spirometrii
 • pracowniach audiometrii
 • na salach operacyjnych kardiochirurgii i ortopedii
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • zakładach radioterapii