Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Higienistka stomatologiczna

Informacje o kierunku

 • Zawód: Higienistka stomatologiczna - symbol cyfrowy zawodu 325102
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej lub stacjonarnej
 • Uzyskane kwalifikacje:
  • MED.02.Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku

Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego, którego praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna jest niezbędna w każdym gabinecie dentystycznym. Zajmuje się stomatologią od strony estetycznej, a także edukowaniem w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej.
Higienistka, w przeciwieństwie do asystentki stomatologicznej, nie asystuje jedynie dentyście, lecz samodzielnie przeprowadza pewne czynności higieniczno-profilaktyczne pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

Do głównych zadań osoby wykonującej zawód  higienistki stomatologicznej  należą m.in.:

 • współpracuje z lekarzem dentystą podczas zabiegów wykonywanych różnymi metodami
 • wykonuje zabiegi profilaktyczno-lecznicze m.in. usuwanie osadu i kamienia nazębnego – scaling, lakowanie, czyli zamykanie bruzd, lakierowanie, polerowanie, fluoryzacja oraz piaskowanie
 • klasyfikuje pacjentów na podstawie wstępnych badań do zabiegów stomatologicznych
 • wykonuje czynności ratowania zdrowia i życia
 • prowadzi  edukację prozdrowotną  i promocję zdrowia w różnych środowiskach
 • korzysta z wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu postaw prozdrowotnych
 • prowadzi  działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej
 • samodzielnie  wykonuje  badania diagnostyczne  zlecone przez lekarza dentystę
 • sporządza wyciski i modele orientacyjne uzębienia do celów diagnostycznych
 • rozróżniania i stosuje metody fizykoterapii stomatologicznej
 • prowadzi  i wykonuje ćwiczenia ortodontyczne na zlecenie lekarza dentysty
 • przestrzega zasady aseptyki i antyseptyki
 • prowadzi  dokumentację medyczną  
 • organizuje  stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych

Perspektywy pracy dla higienistki stomatologicznej:

 • różnego rodzaju poradniach i ośrodkach zdrowia
 • gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne bądź publiczne jednostki oraz specjalizujące się w różnych gałęziach stomatologii
 • specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej
 • wszelkich instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i innych zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, a także profilaktyką medyczną

Zalety wykonywania zawodu higienistki są następujące:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
  Wykwalifikowana higienistka jest wręcz niezbędna w każdym gabinecie stomatologicznym. To  nieocenione wsparcie i pomoc dla lekarza - może liczyć  na atrakcyjne wynagrodzenie za swoją pracę.
 • możliwości rozwoju
  Higienistka może rozwijać się zawodowo poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach
 • misja
  Celem pracy higienistki jest promocja zdrowia jamy ustnej i uświadamianie ludzi jak ważne dla całego organizmu jest dbanie o zęby i dziąsła.
 • ciągły kontakt z ludźmi
  Higienistka ma duży kontakt z pacjentami –  musi umieć słuchać pacjentów, aby dowiedzieć się czy i jakie błędy popełniają w codziennej higienie jamy ustnej.
 • łatwość i szybkość uzyskania kwalifikacji zawodowych
  Aby pracować w zawodzie, należy ukończyć 2-letni kierunek w szkole policealnej i zdać egzamin zawodowy
 • Higienistka stomatologiczna to w Polsce zawód prawnie regulowany.

W ZAWODZIE HIGIENISTKA  STOMATOLOGICZNA DOSKONALE SPRAWDZĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE CECHUJE:

 • dobra sprawność manualna
 • dokładność, sumienność, wrażliwość, obowiązkowość, cierpliwość
 • chęć niesienia pomocy
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • planowość i systematyczność działań
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • zdolności organizacyjne