Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sukcesy szkoły

 • udział w projekcie ”Młodzi dla seniora”, którego celem jest poprawa jakości życia ludzi starszych, poprzez pogadanki i prelekcje nt. profilaktyki chorób wieku geriatrycznego; naukę relaksacji i naukę automasażu dla seniorów  zamieszkujący  gminę Ustka,
 • organizacja spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych na temat radzenia sobie w sytuacjach stresowych podczas egzaminu maturalnego,
 • wyróżnianie słuchaczy naszej szkoły na Gali Wolontariatu organizowanej przez Centrum Wolontariatu w Słupsku,
 • organizacja spotkań z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek czy Dnia Kobiet i wykonywanie masaży relaksacyjnych,odwiedzanie  przyjaciół z II Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku i wykonywanie masaży relaksacyjnych, częstowanie cukierkami i rozdawanie uśmiechów z okazji Mikołajek czy Dnia Przyjaciela,
 • udział nauczycieli i uczniów w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną tj. opieka nad osobami niepełnosprawnymi przez słuchaczy, dyżur nauczycieli  w punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej, wykonywanie masaży relaksacyjnych,
 • cykliczne organizowanie w szkole zbiorki krwi pod hasłem „Daj cząstkę siebie innym”,
 • organizacja Mityngu z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej „Wszyscy jesteśmy tacy sami” dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu,
 • w 2016 roku zorganizowanie  I sympozjum profesjonalnej opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Celem sympozjum było podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wśród   słuchaczy, nauczycieli i osób pracujących na co dzień z osobami chorymi i niesamodzielnymi,
 • w 2020 roku zorganizowanie konferencji „Masaż w świetle współczesnej medycyny” w której uczestniczyli dyplomowani masażyści, fizjoterapeuci, przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej z którymi szkoła współpracuje w ramach praktycznej nauki zawodu, nauczyciele i uczniowie zarówno kierunku technik masażysta jak i uczniowie kierunków medycznych  z zaprzyjaźnionych  szkół,
 • Udział w akcji #RAZEMNAŚWIĘTA, której celem jest niesienie pomocy innym m.in. poprzez przygotowywanie paczek świątecznych dla osób potrzebujących i samotnych z miasta Słupska i powiatu.
 • Cykliczny udział w Letnim Jarmarku Wakacyjnym oraz dokonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i wykonywanie słupszczanom masaży relaksacyjnych