Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Opiekunka dziecięca

Informacje o kierunku:

 • Zawód: Opiekunka dziecięca  - symbol cyfrowy zawodu 325905
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej dla osób posiadających wykształcenie średnie oraz w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla osób nie posiadających wykształcenia średniego
 • Uzyskane kwalifikacje: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

 • dyplomowana opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia.
 • zadaniem opiekunki jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz zaspokajanie jego potrzeb    
 • opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność.
 • do zadań opiekunki należy także prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • dyplomowane opiekunki dziecięce posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności lub upośledzenia, czy wymagających rehabilitacji.
 • opiekunka dziecięca potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Możliwości pracy dla opiekunki dziecięcej:

 • Żłobki
 • Przedszkola
 • Dziecięce oddziały szpitalne
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Domy małego dziecka
 • Sale zabaw dla dzieci
 • Jako niania lub opiekunka w prywatnym domu
 • Jako „Au-pair”, czyli niania w prywatnym domu poza granicami Polski
 • Hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi)

W zawodzie opiekunka dziecięca doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • odpowiedzialność, spokój, opanowanie, łagodność, ale równocześnie pewne zdecydowanie, potrzebne do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwość
 • kreatywność, pomysłowość i umiejętności organizacyjne
 • zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt.