Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Opiekun osoby starszej

Informacje o kierunku:

 • Zawód: Opiekun  osoby starszej  - symbol cyfrowy zawodu 341202
 • Czas trwania nauki: 2 lata  (4 semestry) – w formie  stacjonarnej lub zaocznej
 • Uzyskane kwalifikacje: SPO.02  Świadczenie usług  opiekuńczo-wspierających osobie starszej
 • Nauka bezpłatna

Opis kierunku:

W 2040-2050 roku w krajach Unii Europejskiej będzie żyło aż o 60% więcej osób powyżej   65 roku życia niż obecnie. W błyskawicznym tempie przybywa seniorów, którzy wymagają całodziennej opieki. Dlatego też rozszerza się rynek usług opiekunów dla seniorów.  Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

Program zajęć obejmuje:

 • diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
 • podstawy pomocy społecznej
 • współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
 • aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • praktyka zawodowa.

Perspektywy pracy dla opiekuna osoby starszej:

 • domach opieki społecznej
 • hospicjach
 • placówkach opieki paliatywnej
 • domach samopomocy
 • do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących.

Kandydata do zawodu powinno cechować:

 • Empatia – idealny opiekun powinien posiadać łatwość wczuwania się w sytuację i emocje podopiecznego oraz jego bliskich
  Sympatia i życzliwość wobec otoczenia – dobry opiekun osoby starszej z sympatią
i życzliwością odnosi się do wszystkich ludzi, a do seniorów w szczególności
 • Zdolność adaptacji – idealny opiekun łatwo dostosowuje się do zmieniających się warunków; w domu każdego podopiecznego są różne zasady, nie ma dwóch takich samych podopiecznych, a umiejętność odnalezienia się w nowych warunkach to wręcz bezcenna cecha dobrego opiekuna osoby starszej
 • Cierpliwość – osoba starsza to człowiek zmagający się z własnymi ograniczeniami, a często walczący z dolegliwością, czy chorobą; jego postrzeganie świata i szybkość reakcji są naturalnie coraz słabsze, dlatego każdy opiekun seniora powinien być obdarzony solidną porcją cierpliwości; bez tej cechy nie da się wykonywać zawodu opiekuna osoby starszej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów – idealny opiekun to osoba otwarta na świat i łatwo nawiązująca kontakty z innymi ludźmi; potrafi słuchać i rozumieć komunikaty, które otrzymuje.