Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

18 kwietnia 2024

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Uwaga !!!
Osoby wykonujące zawody medyczne m.in. opiekun medyczny i technik masażysta…
26 marca 2024r. został uruchomiony Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, oznacza to że 16 zawodów medycznych będą mogły wykonywać tylko te osoby, które posiadają wpis do Rejestru.
Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego to system weryfikujący osoby wykonujące zawody medyczne.


16 zawodów medycznych ma pół roku na wpis do rejestru, nie później niż do 26 września 2024r.


Obowiązek dotyczy m.in.: asystentki stomatologicznej, elektroradiologa, ,higienistki stomatologicznej, instruktora terapii uzależnień, opiekuna medycznego, optometrysty, ortoptysty, podiatry, profilaktyka, protetyka słuchu, technika farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technika sterylizacji medycznej i terapeuty zajęciowego.


Osoby, które posiadają kwalifikacje w jednym z 16 wymienionych w przepisach zawodów mogą pracować bez wpisu do rejestru przez rok – do 25 marca 2025 roku. Po tym terminie bez wpisu nie będą mogły wykonywać zawodu.

Wpis do Rejestru wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. Może to być:
• dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
• świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
• certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.


Opłata za wpis jest jednorazowa – wynosi 100 zł.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest dostępny pod adresem:  https://rizm.ezdrowie.gov.pl

 

OPIEKUN MEDYCZNY
Jeśli chodzi o kwalifikacje, kryteria są jasne - należy posiadać wykształcenie w kwalifikacji:
• Z.4, MS.03, MED.03 (roczna szkoła policealna lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy),
• kwalifikacja MED.14 (1,5 roczna szkoła policealna).
Osoby, które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2021r. i uzyskały kwalifikacje w rocznym trybie nauczania, nie muszą mieć ukończonego kursu kwalifikacyjnego, by uzyskać wpis. Mają wystarczające kwalifikacje by wykonywać zawód opiekuna medycznego. Nie będą mogły jednak wykonywać „nowych” czynności.

161