Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu
12 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły! Słuchacze!
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina  nam wszystkim jak wielką wartością jest nauczanie i możliwość uczenia się.

Pragnę złożyć wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły wyrazy szacunku i uznania. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, za wyrozumiałość i cierpliwość szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.  Dziękuję także, ze mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie.

Życzę Państwu pogody ducha, satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w  przekazywaniu wiedzy, oraz abyście w oczach swych uczniów byli Mistrzami, których mądrość, cierpliwość i wrażliwość pozostała na zawsze we wdzięcznej pamięci. Życzę niegasnącej energii w realizowaniu zawodowych i życiowych pasji.

Słowa podziękowania kieruje także do wszystkich słuchaczy, za Waszą pracę, w wielu przypadkach wcale nie łatwą, przygotowania do odpowiedzi, zaliczeń, egzaminów. Za motywację i chęć aktywnych działań na rzecz środowiska szkolnego oraz za to, że jesteście w naszej szkole.

Niech ten Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku będą przepełnione radością, spokojem i zadowoleniem. Niech Państwu nie zabraknie nigdy zdrowia, a szkoła w dom się wspólny zmienia!

dyrektor szkoły
Marzena Osuch