Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

13 października 2022

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły! Słuchacze!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości z osiągnięć i sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym.

Życzę, aby Państwa wysiłek owocował postępami w nauce słuchaczy, rozbudzając w nich szlachetne i ambitne aspiracje. Codziennej pracy niechaj towarzyszą spełnienie zawodowe, efektywna współpraca i zaufanie.

Dziękuję za codzienny trud, zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i serdeczną życzliwość dla społeczności szkolnej.

Słowa podziękowania kieruje także do wszystkich słuchaczy, za Waszą pracę, w wielu przypadkach wcale nie łatwą, wymagającą pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego z nauką. Dziękuję za aktywność  na rzecz środowiska szkolnego oraz za to, że jesteście w naszej szkole.

                                                                                      dyrektor szkoły
                                                                                                   Marzena Osuch