Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia

Logo EU


Projekt: "Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia"

Oś priorytetowa: 4 Kształcenie zawodowe

Działanie: 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Cel projektu: Zwiększenie dostępności oraz poprawa  warunków i jakości kształcenia w trzech ośrodkach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych: WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni, WZSP w Słupsku

Dofinansowanie Projektu z UE: 7 873 565,71 zł

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego