Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

„Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskim”

Nr 123 -

Projekt: „ Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskim”

Oś priorytetowa: 14. Integracja imigrantów

Działanie: 14.1. Integracja imigrantów

Cel projektu: Zwiększona integracja osób z doświadczeniem migracji

Dofinansowanie Projektu z UE: 850 000,00 PLN

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego