Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego

Logo EU


Projekt: „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”

Oś priorytetowa: 5 Zatrudnienie

Działanie: 5.4. Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie: 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oraz ograniczenie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i zawodowych w miejscu pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 3 066 077,33 zł

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego