Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Biuletyn Informacji Publicznej Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Wykonanie robót remontowych posadzek w salach dydaktycznych nr 23, 28, 30 i 31 w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp, na roboty budowlane pn.
Wykonanie robót remontowych posadzek w salach dydaktycznych nr 23, 28, 30 i 31 w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku ul. Bałtycka 29.

Składanie ofert: 16.10.2015 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert: 16.10.2015 r. o godzinie 10:15