Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu
10 lutego 2020

Konferencja „Masaż w świetle współczesnej medycyny”

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji „Masaż w świetle współczesnej medycyny”, która odbędzie się 28 lutego 2020 r. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 21.02.2020 na adres mailowy szkoły bądź telefonicznie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników Konferencji pt. „Masaż w świetle współczesnej medycyny” organizowanej przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku

Administratorem Państwa  danych osobowych  jest Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku, ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk.

 1. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych
  w Słupsku, p. Marzena Osuch, kontakt – dyrektor@wzsp.slupsk.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Eliza Łuczkiewicz, kontakt: iod@medyk.slupsk.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. realizacji zadań związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Konferencji „Masaż
  w świetle współczesnej medycyny” (podstawa prawna - 6 ust. 1 lit. b RODO )
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji zadań związanych z organizacją konferencji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres  określony ustawowo a następnie zostaną trwale zniszczone.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w konferencji pt. „Masaż w świetle współczesnej medycyny”
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym instytucjom.
 8. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Swoich danych, możecie je Państwo  również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych. W tym celu prosimy o kontakt z Naszym inspektorem ochrony danych.  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza  wymienione prawa.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.