Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: masaż Ajurwedyjski, masaż Tajski oraz masaż sportowy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie przepisów określonych w dziale III rozdz.6"Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi"ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), zgodnie z art 138 o ustawy Pzp o wartości poniżej 750 000 euro dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursów: masaż Ajurwedyjski, masaż Tajski oraz masaż sportowy dla uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku  w związku z realizacją projektu 3.3.1. pn: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ( Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa; Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej)