Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące zorganizowania przeprowadzenia kursu języka angielskiego zawodowego rozszerzonego dla uczniów kierunku terapeuta zajęciowy i nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku w związku z realizacją projektu 3.3.1. pn: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020( Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa; Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej).