Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku

Logo EU


Projekt: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku"

Oś priorytetowa: 3 Edukacja

Działanie: 3.3 Edukacja zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej

Cel projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 804 902,00 zł

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego